Poświęcenie Domu Ludowego w Mąkolicach – 28.09.2019

28 września 2019 roku o godzinie 13.00 nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie Domu Ludowego w Mąkolicach oraz poświęcenie placu zabaw. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną przez ks. Tadeusza Mikołajczyka, proboszcza Parafii Bogdanów w asyście wikariusza ks. Tomasza Błaszczyka. Po niej nastąpił obrzęd poświęcenia Domu Ludowego i placu zabaw. Gospodarz Gminy Wola Krzysztoporska pan Roman Drozdek podziękował przybyłym gościom za obecność, w wśród nich vice Marszałkowi Województwa Łódzkiego panu Zbigniewowi Ziembie, strażakom i mieszkańcom Mąkolic. Wyrazy wdzięczności Wójt Gminy wyraził pod adresem pani Marii Głowackiej za trud i zaangażowanie  związane z powstaniem Domu Ludowego. Następnie Wójt odznaczył zasłużonych strażaków i nastąpiła część artystyczna.