Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się po zmierzchu przed świątynią. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia. Ogień, który… Czytaj dalej

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego charakteryzującym się zadumą nad męką i śmiercią Chrystusa, skupieniem, powagą, wzmożoną pobożnością i gorliwością praktyk religijnych.… Czytaj dalej

Niedziela Palmowa znana jest w Kościele od końca IV wieku. Obchodzono ją uroczyście w Jerozolimie. Tego dnia wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.… Czytaj dalej