Jubileusz 50 – lecia Święceń kapłańskich ks. Jana Bednarka

W naszej świątyni w ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy 50 rocznicę święceń kapłańskich księdza Jana Bednarka, pochodzącego z Mąkolic. Uroczystej Mszy Świętej Jubileuszowej przewodniczył dostojny Jubilat, natomiast Słowo Boże wygłosił ks. prał. Kazimierz Bednarski, przyjaciel ks. Jana. Był czas życzeń składanych przez kapłanów, władze samorządowe oraz grupy parafialne.