Zakończenie rekolekcji wielkopostnych – 14.03.2018

Dziś ostatni dzień naszych parafialnych rekolekcji. Zakończyliśmy je nowenną w kaplicy Matki Bożej Bogdanowskiej, dziękując przez Jej wstawiennictwo Jezusowi za ten święty czas kruszenia, łamania i wypalania naszych serc. Prosiliśmy Matkę Bożą o Boże błogosławieństwo i Jej opiekę nad naszymi Rodzinami.

Ksiądz rekolekcjonista w tym ostatnim dniu zwrócił uwagę na wielką rolę kobiety w życiu rodziny, porównując ją do Matki Bożej. Zachęcił aby zwłaszcza dzieci modliły się za swoje matki i dziękowały za Jej macierzyńską opiekę. Ks. Andrzej wyraził prośbę do nas wszystkich: Bądźcie Rodzinami Bożymi na wzór Jezusa, Maryi i Józefa.

Na zakończenie wszyscy przyjęliśmy papieskie błogosławieństwo wraz z odpustem zupełnym  krzyżem z Ziemi Świętej.

Ks. Proboszcz wraz z ks. Wikariuszem, ministranci i lektorki za wygłoszone rekolekcje wyrazili wdzięczność i podziękowania, a kościół który był wypełniony po brzegi odpowiedział gromkimi brawami.