Wizytacja Kanoniczna 2022

W naszej wspólnocie wczoraj (22 maja) miała miejsce wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją Ks. Bp Andrzej Przybylski. Uroczystości rozpoczęły się przed świątynią powitaniem księdza biskupa oraz symbolicznym otwarciem przez niego drzwi do naszego kościoła. Następnie ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie z działalności naszej parafii z ostatnich pięciu lat oraz powitanie przez przedstawicieli naszej parafii. Podczas Mszy Świętych ks. biskup wygłosił homilie, a podczas Sumy udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.Po południu ks. biskup odwiedził kaplice w Woźnikach i Postękalicach. Na zakończenie razem z ks. biskupem modliliśmy się za naszych zmarłych na cmentarzu parafialnym.