Rezurekcja 2023

“Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, Alleluja.”

W poranek Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego ogłosiliśmy światu, że Chrystus żyje w czasie uroczystej Rezurekcji pod przewodnictwem księdza proboszcza Tadeusza Mikołajczyka. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w uświetnienie dzisiejszej uroczystości.