Poświęcenie Sztandaru OSP w Blizinie

W niedzielne popołudnie w Blizinie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Świętowaliśmy 80-lecie OSP Blizin oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru tej jednostce. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Andrzeja Przybylskiego, który również dokonał poświęcenia sztandaru. Następnie miał miejsce ceremoniał okolicznościowy, którego centralnym punktem było przekazanie sztandaru.