Nowy Proboszcz Parafii Bogdanów – 14.07.2019

14 lipca 2019 roku miała miejsce instalacja, czyli wprowadzenie na urząd nowego Proboszcza Parafii Bogdanów ks. kan. Tadeusza Mikołajczyka. Kanonicznego wprowadzenia dokonał kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. prałat Marian Szczerba, który wygłosił Słowo Boże. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Tadeusz Mikołajczyk, obejmujący urząd Proboszcza w koncelebrze ustępującego Proboszcza ks. kan. Wojciecha Gonery oraz ks. prałata Jana Batorskiego i ks. Eugeniusza Masiarka. Licznie zgromadzeni parafianie na czele ze strażakami z poszczególnych wiosek przywitali swojego pasterza, a wśród nich przedstawiciel Wójta Gminy Wola Krzysztoporska pani Małgorzata Gniewaszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska wraz z panem Krzysztofem Jarząbkiem – radnym, przedstawiciele miejscowości, w których znajdują się kościoły filialne: z Postękalic, Woźnik i Dobiecina – Korczewa, Liturgiczna Służba Ołtarza, Orkiestra Dęta, Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich pani Maria Głowacka, która chlebem i solą w imieniu całej Parafii przywitała nowego gospodarza oraz zespół Pasjonatki. Uroczystym hymnem Ciebie Boga wysławiamy podziękowaliśmy Bogu za dar nowego księdza Proboszcza.