Ministranci

Znalezione obrazy dla zapytania 10 przykazań ministranta

 

Kto to jest ministrant?

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które są dla liturgii niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służbę wskazuje, że każda liturgia i każde nabożeństwo nie jest tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant służąc pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy nie tylko słuchać czy się przyglądać, ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angażować.

Jednym z istotnych elementów w życiu naszej wspólnoty parafialnej jest służba liturgiczna. Posługa podejmowana podczas Mszy Św. jest zadaniem trudnym i wymaga nie tylko poprawnego wykonywania różnych czynności, ale i odpowiedniej postawy życiowej na co dzień  od młodych ludzi, którzy zdecydowali się na służbę przy ołtarzu.

W naszej parafii jest 16 ministrantów, 10 lektorów, w tym 8 dorosłych. Każdy z nich troszczy się o odpowiednią i godną oprawę liturgiczną.

Służba liturgiczna ma swoje regularne spotkania formacyjne, podczas których ministranci mogą dzielić się swoimi refleksjami jak i wesoło spędzać czas we wspólnym gronie. Opiekunem Bogdanowskich ministrantów jest ks. Kamil Cudak.