Jubileusz XXX lecia kapłaństwa ks. proboszcza

W naszej świątyni w ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy 30 rocznicę święceń kapłańskich księdza proboszcza Tadeusza Mikołajczyka. Uroczystej Mszy Świętej Jubileuszowej przewodniczył dostojny Jubilat, natomiast Słowo Boże wygłosił ks. prał. Jan Batorski, pierwszy proboszcz naszego ks. proboszcza. Był czas życzeń składanych przez władze samorządowe, organizacje kulturalne, oświatowe, strażaków oraz grupy parafialne.