Dziękczynienie za 21 lat posługi Proboszcza ks. Wojciecha Gonery w Bogdanowie – 30.06.2019

Ze wstępu przemówienia ks. Tomasza…

Po 19 latach gorliwego proboszczowania ks. Stefana Bilewicza, w 1998 roku ks. arcybiskup Stanisław Nowak, ówczesny metropolita częstochowski mianował ks. Wojciecha Gonerę proboszczem Parafii Bogdanowskiej.

          Był to niełatwy czas dla parafian i wielkie wyzwanie dla nowego ks. proboszcza, który wspólnymi siłami i wsparciem parafian dokończył prace związane z malowaniem naszego kościoła.

Przez te wszystkie lata dzięki swoim zaangażowaniem z roku na rok zmieniało się oblicze wnętrza kościoła, który zyskał marmurowy ołtarz w prezbiterium i kaplicy Matki Bożej, zmienił się też teren wokół niego.

Również cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku naszych parafian oraz kościoły filialne zyskały dzięki poświęceniu i oddaniu dobrego gospodarza.

Dużo by było wymieniać pięknych dzieł jakie powstały przez te wszystkie lata dzięki staraniom ks. proboszcza przy pięknej i owocnej współpracy z władzami Gmin Wola Krzysztoporska i Bełchatów, czego efektem są prace konserwatorskie zabytkowego kościoła św. Rocha w Postękalicach, czy zaczęta budowa parkingu przed naszym cmentarzem.

Dzisiaj po 21 latach gorliwej pracy oraz służby Bogu i ludziom składamy wielkie dziękczynienie za Twoją księże Proboszczu obecność wśród nas. W czasie tej Mszy świętej chcemy dziękować dobremu Bogu w Trójcy Przenajświętszej za twój trud, poświęcenie, wytrwałość i oddanie Bogdanowskiej Parafii.

30 czerwca 2019 roku Parafia Bogdanowska przeżywała dziękczynienie za 21 posługi ks. kanonika Wojciecha Gonery na urzędzie Proboszcza. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył sam ks. Proboszcz odchodzący na emeryturę w koncelebrze kapłanów pochodzących z Parafii Bogdanów: ks. prof. Zdzisława Małeckiego, ks. Stefana Magiery, ks. Eugeniusza Masiarka oraz ks. prof. Mariana Dudy, który wygłosił Słowo Boże. Wszystkich zebranych na początku Mszy Świętej przywitał ks. Tomasz Błaszczyk – wikariusz parafii. Swoją obecnością zaszczycili znakomici goście: Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska Małgorzata Gniewaszewska wraz z Radnymi z terenu Parafii, V-ce Prezydent Miasta Bełchatowa Łukasz Politański, V-ce Marszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Wola Krzysztoporska Jolanta Kołacińska, Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Maria Głowacka. Na uroczystość przybyły także delegacje Szkół Podstawowych z terenu naszej Parafii, wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Orkiestra Dęta pod batutą pana Tadeusza Paździeja, zespół Pasjonatki, ministranci, lektorzy i lektorki oraz licznie zgromadzeni parafianie z poszczególnych wiosek. 

Na zakończenie Mszy świętej ks. Proboszcz Wojciech Gonera podziękował za 21 lat pobytu w Parafii Bogdanów:

Kochani Parafianie, szanowni Goście. Przechodzę na emeryturę.

Dzisiaj Zawierzam się opiece Matce Boże Bogdanowskiej i polecam się waszej modlitewnej pamięci.

Pragnę z całego serca podziękować Wam za wszelkie dobro Mi wyświadczone, a jeżeli z mojej strony były jakieś niedociągnięcia to przepraszam i proszę o wybaczenie.

Pragnę serdecznie podziękować również za wszystkie dzieła materialne, które przy pomocy Opatrzności Boskiej i Waszej, udało się zrealizować w tym czasie.

Za waszą obecność, życzliwość, serdeczną pomoc, modlitwę, cierpliwość i hojność, niech Wam wszystkim Bóg wynagrodzi.

Jakże nie wspomnieć w tym miejscu wszystkich kapłanów wikariuszy na czele z ks. prefektem Tomaszem Błaszczykiem, a także kapłanów dekanatu rozprzańskiego, którzy wspierali swoją służbą moją posługę na urzędzie proboszcza, a także dziekana dekanatu rozprzańskiego. Za ich trud. Za lata wspaniałej współpracy, niech Matka Boża Bogdanowska wyprosi im wiele łask.

Dziękuję bardzo serdecznie, ks. Tomaszowi Błaszczykowi, za to, że był niezawodnym zastępcą i jednocześnie zaufanym bratem w kapłaństwie. Za Twoją, przedsiębiorczość, charyzmat kapłański i duszpasterski, za opiekę nad dziećmi i młodzieżą, za trzymanie pieczy nad kancelarią parafialną i szkołami w naszej parafii. Bóg zapłać!

Pragnę podziękować bardzo serdecznie wszystkim moim współpracownikom, a wśród nich pani Wandzie Haładaj, gospodyni, panu Andrzejowi Lasocie – organiście, panu Tadeuszowi Paździejowi z Orkiestrą, panu Józefowi Włodarskiemu – kościelnemu, za wszelkie dobro jakie od nich doświadczyłem.

Dziękuję wszystkim radnym parafii Bogdanów, Sołtysom, a szczególnie osobom odpowiedzialnym za dojazdowe punkty duszpasterskie. W Woźnikach, w Postękalicach, w Dobiecinie oraz wszystkim wspierającym organizację życia duchowo – religijnego w naszej parafii.

Pragnę podziękować władzom samorządowym Gminy Wola Krzysztoporska na czele z panem wójtem Romanem Drozdkiem i panią przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą Gniewaszewską, Przewodniczącej Kół Gospodyń Wiejskich pani Marii Głowackiej. Władzom Miasta i Gminy Bełchatów, na czele z panią prezydent Mariolą Czechowską i panem wiceprezydentem Łukaszem Politańskim, marszałkowi województwa łódzkiego panu Zbigniewowi Ziembie.

Serdecznie dziękuję wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom na rzecz Parafii.

W modlitwie mojej wspominam wszystkich, których Bóg odwołał z tego świata do siebie i proszę niech wstawiają się za nami.

Na koniec, przyjmijcie moje uroczyste, pasterskie błogosławieństwo!

Dziękczynienie Pasjonatek dla ks. Proboszcza – 30.06.2019

Dziękczynienie Pasjonatek dla ks. Proboszcza – 30.06.2019

Opublikowany przez Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie Niedziela, 30 czerwca 2019