Dofinansowanie prac przy kościele św. Rocha w Postękalicach – 05.09.2019

Na niewielkim wzniesieniu, pośród pól stoi drewniany kościół św. Rocha w Postękalicach. Ten piękny zabytek sakralny zostanie niebawem poddany pracom renowacyjnym w zakresie pokrycia dachowego i stolarki okiennej. Umowę na dofinansowanie podpisał z ks. Tadeuszem Mikołajczykiem proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie V-ce Marszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba. Obecny był również ks. kan. Wojciech Gonera – emerytowany proboszcz Parafii. Dziękujemy panu Marszałkowi za pomoc i przychylenie się do prośby naszej Parafii.