Bierzmowanie – 30.05.2018

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie ręki biskupa dar samego Ducha Świętego i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

30 maja, 86 młodych mieszkańców naszej parafii podczas uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem JE ks. bp prof. Antoniego Długosza przyjęło sakrament Bierzmowania. To wielka radość dla całej wspólnoty parafialnej. Wszystkim, którzy przyjęli dary Ducha Świętego życzymy mocnego i silnego trwania w wierze.

Wielkie podziękowania należą się ks. Tomaszowi Błaszczykowi – naszemu wikariuszowi za piękne przygotowanie młodzieży do sakramentu Bierzmowania, ks. prof. Zdzisławowi Małeckiemu – naszemu rodakowi, panią z zespołu Pasjonatki za uświetnienie dzisiejszej uroczystości oraz wspaniałej młodzieży za piękne świadectwo wiary.