Trochę historii o Dobiecinie…

Pierwsza zmianka o Dobiecinie pochodzi od XVI wieku. W tym czasie ziemie Dobiecina należały do rodu Dobieckich. W 1570 roku zmarł Jan Dobiecki i został pochowany w Bogdanowie, gdzie znajduje się nagrobna płyta Jana Dobieckiego. Nazwa Dobiecin pochodzi od nazwiska pierwotnego właściciela ziem Dobieckiego. W pierwszej połowie XIX wieku Dobiecin należał już do rodziny Turczynowiczów. W 1827 roku urodził się Józef Turczynowicz, jego rodzicami byli Kacper i Salomeja Turczynowiczowie. Józef około 1865 roku stał się właścicielem całego majątku Dobiecina. Turczynowiczowie pieczętowali się herbem GOZDAWA. Józef Turczynowicz był wielkim patriotą. W 1863 roku w powstaniu styczniowym był dowódcą oddziału powstańczego ziemi piotrkowskiej. Za udział w powstaniu został osadzony w Cytadeli Warszawskiej, a trzy miesiące później zesłany na Sybir do Omska. Wrócił po amnestii w 1873 roku i osiadł w Dobiecinie. Był kawalerem, zmarł 31grudnia 1908 roku i został pochowany w Bogdanowie.

Po jego śmierci rodzina sprzedała majątek Dobiecina. Majątek ten kupił dziedzic Korczewa Felicjan Otocki herbu DOŁĘGA. Felicjan Otocki mieszkał we dworze, gdzie później była szkoła, a teraz boisko Orlik. Po kupnie Dobiecina Felicjan Otocki przeprowadził się do dworu w Dobiecinie. Otocki nie miał syna tylko córki i majątek po śmierci Otockiego w 1932 roku przejął jego zięć Ksyk. Przed śmiercią Otocki kazał wybudować sobie kaplicę nagrobną i w niej się pochować, ale w trakcie jej budowy zmarł i został pochowany na cmentarzu w Bogdanowie. Po ukończeniu budowy kaplicy w 1933 roku został ekshumowany z Bogdanowa i pochowany w piwnicy kaplicy w Dobiecinie pod posadzką.

W tej kaplicy od 1945 roku odbywała się nauka religii do 1956/57 roku, a od 1957/58 do 1959/60 była w szkole. W 1960 roku we wrześniu religia była znów w kaplicy do września 1990 roku.

Ksiądz Stefan Bilewicz ówczesny proboszcz Bogdanowa zaprowadził tam msze święte, na początku jedna w miesiącu, a później co tydzień aż do chwili obecnej.

Dziedzic Ksyk mieszkał w Dobiecinie do wybuchu wojny 1939 roku. W czasie pierwszej wojny w 1914 roku w spichlerz w Dobiecinie uderzył pocisk armatni. W 1939 roku po wejściu Niemców dziedzic Ksyk musiał opuścić majątek. W pałacu oprócz administratora niemieckiego kwaterowali też żołnierze niemieccy ze straży granicznej, którzy mieli tu swoją placówkę.

Po wojnie majątek Dobiecin przeszedł na państwo. W czasie reformy rolnej było bardzo mało chętnych do nabycia ziemi. Tylko kilka osób skorzystało z tej okazji, bo większość ludzi obawiała się powrotu dziedzica. Po majątku w Dobiecinie został utworzony PGR. Pierwszym kierownikiem PGR był Biernacki potem Wilczek, Lir, Dankowski i inni.

Pierwsza szkoła była we wsi Dobiecin u gospodarza Bohmana, 2 – klasowa od 1935 do 1947. W 1948 roku powstała szkoła w Dobiecinie w pałacu po Felicjanie Otockim. Od 1954 roku część klas została przeniesiona do dwóch pomieszczeń budynku gdzie mieszkali p. Ficjaliści i służba dworska Felicjana Otockiego. Obecnie w tym miejscu została pobudowana dzisiejsza szkoła. Pierwszym nauczycielem od 1948 roku była Alina Bogusz kierowniczka szkoły.