Odpust parafialny na Przenajświętszą Trójcę – 27.05.2018

W niedzielę 27 maja nasza Wspólnota Parafialna przeżywała odpust ku czci Przenajświętszej Trójcy. Tegorocznym kaznodzieją i sumistą był nasz wielki Przyjaciel ks. prof. Marian Duda z Częstochowy. Wraz z nim gościliśmy również Małe Siostry i Małych Braci ze wspólnoty Baranka z Choronia koło Częstochowy, którzy podzielili się swoim świadectwem. Pamiętajmy, że odpust to darowanie kar doczesnych za grzechy już odpuszczone w tym sakramencie, i że spełniając warunki określone przez Kościół możemy korzystać z tego dobra jakiego nam udziela.