Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań

MODLITWA SERC I STÓP KAPŁAŃSKICH W INTENCJI POWOŁAŃ

 1. Oddolna inicjatywa kapłanów częstochowskich pod nazwą „MODLITWA SERC I STÓP KAPŁAŃSKICH W INTENCJI POWOŁAŃ” nie jest jednorazową akcją, lecz początkiem inicjatyw powołaniowych, a wśród nich intensywnych i „natarczywych” błagań o nowe powołania kapłańskie dla Kościoła Częstochowskiego, a także, by Pan żniwa, wybaczył grzechy i zaniedbania kapłańskie i w swym miłosierdziu posłał nowych robotników na swoje żniwo.
 2. Pierwszą inicjatywą w tej dziedzinie będzie piesza pielgrzymka kapłanów do wszystkich kościołów parafialnych archidiecezji od 16 lipca do 20 sierpnia br. Odbywać się będzie ona w ramach poszczególnych dekanatów w następujący sposób:
  1. W godzinach rannych kapłan odprawia mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich w kościele, w którym posługuje, bądź po uzgodnieniu z proboszczem miejsca w kościele, od którego rozpoczyna pielgrzymkę.
  2. Następnie wyrusza w drogę przechodząc od parafii do parafii, nawiedzając na ok. kwadrans poszczególne kościoły. Wskazane jest dobrać sobie drugiego kapłana (kapłanów) nawet gdyby chcieli przejść tylko jakiś odcinek drogi.
  3. W czasie drogi kapłan odmawia różaniec i medytuje Ewangelię.
  4. Kapłan-pielgrzym zawiadamia wcześniej proboszczów poszczególnych parafii o przybliżonej godzinie przybycia do danego kościoła, gdzie przed Sanctissimum  odmawiamy dziesiątek różańca oraz przed obrazem Matki Bożej „Pod Twoją obronę” z wezwaniem: „Matko Boża Częstochowska, uproś nam u Syna nowe powołania” i wzywa wstawiennictwa Patrona parafii czy kościoła.
  5. Na drogę kapłan bierze tylko suchy chleb i wodę. Nie przyjmuje zaproszeń na posiłki, lecz jedynie na krótki odpoczynek w zależności od kondycji fizycznej oraz w celu skorzystania z toalety.
  6. W drogę kapłan zabiera drewniany krzyż z napisem „Jezus: szukam właśnie Ciebie” oraz relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Jana Pawła II, czy też inne… Krzyż jest przekazywany z dekanatu do dekanatu kolejnym kapłanom pielgrzymom.
  7. W naszym dekanacie pielgrzymka kapłanów rozpocznie się 10 sierpnia mszą świętą o godzinie 7.00. Zachęcamy do modlitwy i włączenia się w pielgrzymowanie.