III dzień rekolekcji wielkopostnych – 13.03.2018

W III dniu naszych rekolekcji dzieci ze szkoły w Bogdanowie zaprezentowały inscenizację siły dobra ze złem. Próbowały zrozumieć, że zawsze mają wybór: iść drogą dobra i miłości, która prowadzi do Jezusa albo drogą zła, która będzie namawiała i prowadziła ich do grzechu. Wybór należy do Ciebie!!!

Po południu odbyły się spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania oraz z pozostałymi parafianami gdzie tematem przewodnim były słowa z dzisiejszej Ewangelii: Idź i nie grzesz więcej, aby cię co gorszego nie spotkało.

Dzisiejszy dzień zakończył się pytaniem postawionym do nas wszystkich: dlaczego nie życzymy sobie Błogosławieństwa na co dzień? Dlaczego tak rzadko rodzice kreślą krzyż na czole swych dzieci. Trzeba nam wszystkim wrócić do tej pięknej, chrześcijańskiej tradycji.