Dobiegają do końca prace remontowe w Postękalicach

Trwają prace remontowo-konserwatorskie przy kościele pw. Św. Rocha w Postękalicach.
Do tej pory zostały wykonane prace  przy dachu polegające na uzupełnieniu brakujących elementów konstrukcyjnych  dachu i wymianie pokrycie dachowego na gont drewniany , układany podwójnie. Wykonano odgrzybienia całej konstrukcji więźby dachowej. Założono rynny z blachy tytanowo- cynkowej. Niektóre belki zrębowe zostały wymienione a pozostałe  odgrzybione i zabezpieczone.
Wykonane zostały szalunki zewnętrzne deskami w układzie pionowym listwowane na stykach. Do wykonania zostały jeszcze okna ościeżnicowe w południowej części prezbiterium i zakrystii  oraz zamknięcie prezbiterium od strony wschodniej przy pomniku pośmiertnym  Ignacego Tymowskiego.

Zakończenie planowanego etapu prac remontowych  przewidywane  jest na koniec lipca.